Homonymy as a Source of Comic in Informal Internet Communication

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.30827/cre.v19.27977

Palabras clave:

stylistics, communication, homonyms, expression, language play, Internet

Resumen

The article examines the phenomenon of homonymy in hybrid comic genres of informal internet communication in order to reveal its linguistic and stylistic characteristics. The text analyzes various types of homonyms (homophones, homographs, homoforms, interlingual homonyms), as well as the way of their meaning actualization in funny Internet texts. The author comes to conclusion that in the informal virtual communication homonymy plays an essential role not only in creation of comic effect in language game, but also for demonstration of evaluation, expression and emotions.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Arnold, I.V. (1990). Stilistika sovremennogo angliiskogo yazika (Stilistika dekodirovaniya) Prosveshenie, Moskva.

Baranova, А.S. (2022). K voprosu ob etnokul’turnoi spetsifike fitonimov v perevode s russkogo na bolgarskii yazik // Bolgarskaya rusistika. 2022/1, s. 181-192.

Crystal, D. (2006). The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge University Press.

Entsiklopediya sotsiologii (2009). <http://sociology.niv.ru/doc/encyclopedia/socio/index.htm> (03.11.2022).

Filosofskaya Entsiklopediya v 5-h t. (1960-1970). Pod. reaktsiei F.V. Konstantinova. Moskva.

Grebenevа, Y.N. (2015). Slovar’ omonimov, omoform i omografov russkogo yazika. Mir i obrazovanie, Moskva.

Kanashina, S.V. (2018). Internet-mem i pretsedentnyi fenomen. // Vestnik TGPU, 2018. № 4 (193), s. 122–126.

Komlev, N.G. (1999). Slovar’ inostrannyh slov: bolee 4500 slov i vyrazhenii. EKSMO-Press, Moskva.

Kryzhanovskaya, V.A. (2017). Ergonimy s elementami graficheskoi transformatsii: strukturno-semanticheskii i pragmaticheskii aspekty. // Diss. na soisk. uch. st. kand. fil. nauk. Krasnodar.

Literaturnaya entsiklopediya terminov i ponyatii / Pod red. A.N. Nikoljukina. – Institut nauchnoi informatsii po obshestvennim naukam RAN: Intelvak, 2001.

McLuhan, M. (1962) The Gutenberg Galaxy: the making of typographic man. Toronto: University of Toronto Press.

Pavlov, I.P. (1918). Ob ume voobshe, o russkom ume v chastnosti // Vestnik prakticheskoj psihologii obrazovaniya №3 (20), ijul’-sentyabr’ 2009. <https://psyjournals.ru/journals/bppe/archive/2009_n3/bppe_2009_n3_27572.pdf> (05.02.2023).

Rezanova, Z.I. (2008). Vnutrenyaya forma slova kak ob’ekt metayazykovoi refleksii v usloviyah chat-kommunikatsii // Yazik i kul’tura. Nauchnyi periodicheskii zhurnal Научный периодический журнал. 2008. № 1, s.78-85.

Reformatskii, A.A. (1996). Vvedenie v yazykoznanie / Pod. red. V.A. Vinogradova. Aspekt Press, Moskva.

Shilihina, K.M. (2014). Diskursivnaya praktika ironii: kognitivnij, semanticheskij i pragmaticheskij aspekti. // Avtoref. diss. na soisk. uch. st. dok. fil. nauk. Voronezh.

Slovar’ russkogo yazika: v 4-h t. / RAN, In-t lingvistich. issledovanij; pod. red. A.P. Evgen’evoj – 4-e izd., ster. Моskva. http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/25/ma469913.htm?cmd=0&istext=1

Tolkovij online-slovar’ russkogo yazika T.F. Efremovoj. https://lexicography.online/explanatory/efremova/

Tuzhilina, Y.M. (2012). Pragmaticheskij effect sredstv kreolizacii razlichnih vidov massmedijnogo diskursa // Vestnik Tambovskogo universiteta. Ser.: Gumanitarnie nauki. № 2 (106), s. 137-141.

Veatch, T. A Theory of Humor // Humor: International Journal of Humor. N. Y.: Mouton de Gruyter, 2009. Vol. 11. № 2. P. 161–216 DOI: https://doi.org/10.1515/humr.1998.11.2.161

Yakobson, R.O. (1987). Voprosi poetiki. Postskriptum k odnoimennoi knige // Yakobson R.O. Raboti po poetike: Perevodi. Progress, Mоskva.

Publicado

2023-12-29

Cómo citar

Mesnyankina, E. I. (2023). Homonymy as a Source of Comic in Informal Internet Communication. Cuadernos De Rusística Española, 19, 121–138. https://doi.org/10.30827/cre.v19.27977

Número

Sección

Lingüística