[1]
Mohamed Ibrahim KhedrK., «(مصادر الصورة الفكاهية في الشعر الأندلسي في القرن الحادي عشر الميلادي (لخامس الهجري. Las fuentes de la sátira en la poesía andalusí del s. XI (s. V H.)», meah arabe, vol. 69, pp. 287-313, ene. 2020.