Mohamed Ibrahim KhedrK. (2020) «(مصادر الصورة الفكاهية في الشعر الأندلسي في القرن الحادي عشر الميلادي (لخامس الهجري. Las fuentes de la sátira en la poesía andalusí del s. XI (s. V H.)», Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección Árabe-Islam, 690, pp. 287-313. doi: 10.30827/meaharabe.v69i0.1062.