Mohamed Ibrahim KhedrKamilia. 2020. «(مصادر الصورة الفكاهية في الشعر الأندلسي في القرن الحادي عشر الميلادي (لخامس الهجري. Las Fuentes De La sátira En La poesía Andalusí Del S. XI (s. V H.)». Miscelánea De Estudios Árabes Y Hebraicos. Sección Árabe-Islam 69 (enero), 287-313. https://doi.org/10.30827/meaharabe.v69i0.1062.