Mohamed Ibrahim KhedrK. (2020). (مصادر الصورة الفكاهية في الشعر الأندلسي في القرن الحادي عشر الميلادي (لخامس الهجري. Las fuentes de la sátira en la poesía andalusí del s. XI (s. V H.). Miscelánea De Estudios Árabes Y Hebraicos. Sección Árabe-Islam, 69, 287-313. https://doi.org/10.30827/meaharabe.v69i0.1062