(1)
Mohamed Ibrahim KhedrK. (مصادر الصورة الفكاهية في الشعر الأندلسي في القرن الحادي عشر الميلادي (لخامس الهجري. Las Fuentes De La sátira En La poesía Andalusí Del S. XI (s. V H.). meah arabe 2020, 69, 287-313.