[1]
Raya MorenoA. 2020. GAGO GÓMEZ, Laura. <em>Aproximación a la situación sociolingüística de Tánger- Arcila: variación léxica y grafemática</em&gt;. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2018. Colección de Estudios de Dialectología Árabe, nº.14. Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección Árabe-Islam. 69, (ene. 2020), 405-408. DOI:https://doi.org/10.30827/meaharabe.v69i0.1085.