[1]
Martinez LilloR.I. 2019. Alándalus: de paraíso recobrado a experiencia esencial. Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección Árabe-Islam. 69, (oct. 2019), 267-285. DOI:https://doi.org/10.30827/meaharabe.v69i0.1026.