Ramírez GonzálezS., & Rodríguez MorgadoI. (2019). Historia, pseudohistoria, fabulación y fraude documental: un estudio de caso aplicado a la escultura barroca. Erph_ Revista electrónica De Patrimonio Histórico, (24), 178-201. https://doi.org/10.30827/e-rph.v0i24.17880