García López, D. J. (2023) «Una política de la ontología a través de Giorgio Agamben», Theory Now. Journal of Literature, Critique, and Thought, 6(2), pp. 120–125. doi: 10.30827/tn.v6i2.28259.